Private ind i samfundsinvesteringer

På torsdag nedkjommer infrastrukturkommissionen med et forslag, der åbner for private investeringer i dansk infrastruktur som broer og jernbaner. Det startede i august 2006 med et udspril fra lønmodtagernes kapitalfond, ATP, om at de da gerne ville redde det nedslidte jernbanenet. Udspillet kom efter en bestyrelsesbeslutning om at åbne for den slags investeringer. Det vil være en god forretning, hed det.

- Der er potentiale for at indhente yderligere effektivitetsgevinster og ‘value for money’ (værdi for pengene, red.) ved i endnu højere grad end i dag at inddrage private erfaringer i den offentlige opgavevaretagelse, skriver Infrastrukturkommissionen i sin endelige rapport, som Berlingske Tidende er i besiddelse af.

===

- Det er desværre altid lettere at udskyde udskiftning af jernbaneskinner eller maling af skolens vinduer et år. Og så ender det til sidst med, at det offentlige har en pukkel af vedligeholdelse skubbet foran sig. Vi vil være forpligtet til at levere en ydelse, så derfor vil vi have en interesse i at sikre en optimal drift«, siger direktør Lars Rohde fra ATP, der forvalter en pengetank på over 300 mia. kr den 13. august.

En gennemgribende modernisering af jernbanenettet løber op i et stort tocifret milliardbeløb. Men kæmperegningen skræmmer ikke ATP. Hvis der er interesse for tilbuddet, vil ATP sammensætte et konsortium, der finansierer en hurtig modernisering af jernbanenettet, hvorefter staten og jernbaneselskaberne betaler en fast årlig afgift i f.eks. 30 år.

Rohde peger på, at erfaringerne fra andre lande viser, at offentligt-private partnerskaber (OPP) er en god forretning for begge parter.

»Et privat konsortium vil ikke være underkastet forskellige typer af budgetrestriktioner eller et hensyn til, om de samlede offentlige udgifter bliver større eller mindre«, siger Lars Rohde. Kilde: Business.dk.
===

Kommissionen anser private for langt bedre til at budgettere og gennemføre store projekter end staten selv (herunder formentlig DR-Byen). ATP har ca. 60 milliarder i kassen parat til at skyde af. Når staten nu er interesseret i OPP-projekter (offentlige-private partnerskaber) “jubler” fondsdirektøren, fordi pengekassen nu bedre kan komme samfundet til gavn (ATP er jo lovfæstet). Lige nu fokuseres der på projekter som en letbane i Århus, en havnetunnel i hovedstaden og så måske køb af eller investering i Øresundsbroen.