alkohol

Upålidelige data

Sundhedsstyrelsen fastsatte i 1990 de vejledende grænser for “sundt” alkoholforbrug på basis af en engelsk kampagne. Der skete, i henhold til fpn.dk, blot den lille fejl, at styrelsen i oversættelsen overså at engelske genstande indeholder betydeligt mindre alkohol end danske. Forskellen er 50 procent.